Utgrävning skjuts på framtiden igen

Riksväg 56. Avtagsvägen mot Husby. Här, vid Bie mo, ligger några av Sörmlands gamla avrättningsplatser. Området är delvis arkeologiskt undersökt men någon utgrävning har aldrig…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil