”Känns osäkert på sikt”

Den svenska skogen fortsätter att fara illa. Framför allt är det granbarkborren och betesskador av älg och annat vilt som ställer till problem, visar en…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil