Nu är det är dags för blågult samarbete

Kriget i Ukraina har nu rasat i mer än en månad. Ett helt onödigt krig som redan gjort att mer än 3,7 miljoner människor lämnat landet. Svenskarnas vilja att hjälpa till med att skänka och stödja alla dessa människor som är på flykt är stort. Orden från Migrationsverkets generaldirektör som uppgivet säger att myndigheten själv inte kommer att kunna möta det stora antalet flyktingar oroar. Det massflyktsdirektiv som EU nu aktiverat underlättar såklart för den söker trygghet. Till Sverige har det på en månad kommit mer än 20.000 personer. I takt med att fler och fler söker sig ut från Ukraina blir de angränsande ländernas möjlighet att ge stöd och hjälp allt svårare. Prognosen är att det redan till sommaren kan vara uppemot 200.000 människor som väljer att komma till Sverige.
Det som nu sätter Sverige på prov är hur vi kan anpassa våra välordnade system så att de blir mer flexibla. Alla som nu ställer upp som frivilliga vid mottagningscenter, upplåter bostad, samlar in mat och kläder och mycket mer gör ett fantastiskt jobb. Det kommer att behövas under många månader ytterligare och med ett ännu större inflöde av människor också utökas. Det kommer att ställa prov på att också vara uthålligt över tid.
Det som är bland det viktigaste är att inte göra likadant som förra stora flyktingvågen.
Det förväntas att statens olika myndigheter samverkar och samarbetar så att inte onödiga hinder byggs upp.
Men det viktigaste av allt är att alla som har möjlighet att börja försörja sig själva också kan få göra det. Massflyktsdirektivet ger automatiskt rätt till skola, inkvartering eller medel till bostad och sjukvård, men också rätt att ta anställning och rätt att vara egenföretagare.
Det är nu det blågula samarbetet måste bli som bäst. Ska barnen kunna gå i skola behöver kommunerna (skolorna) anställa personal. Borde bli en vinna- vinna situation. Då kommer första hindret för att jobba med barn. För att anmäla sig till vikariepoolen krävs utdrag ur belastningsregistret. Barnen ska ta sig till skolan, ansöka om skolskjuts. För att ta ett jobb ska jag ha ett lönekonto. Det här ska helst göras via digitala kanaler mer e-legitimation. Att ordna så att det går fortare och enklare att identifiera sig i vårt digitala samhälle blir då en viktig pusselbit.
Det är många stora och små beslut och framförallt samordning som kommer att vara avgörande för att det blågula samarbetet ska bli lyckat. Både i det stora hos våra statliga myndigheter och regering/riksdag men även i det mindre hos kommunerna. Fram till att man säkert kan börja återvända till Ukraina, som riskerar att dröja länge så har Sverige en möjlighet att tänka om när det gäller hur vi tar emot flyktingar. Relationen till Ukrainas folk och land kommer för lång tid framåt vara något alldeles speciellt.