Oro kring matning av vildsvin

Matning av vildsvin är en omtvistad fråga på många håll. En ny lag ger länsstyrelser möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring.