Kriget ger oro för beredskapen

En ökad oro över världsläget har fått fler att ställa frågor om hur det står till med den civila försvarsberedskapen.