Hjälpsändningen är framme

Den privata insamlingen "Skicka vidare till Ukraina" som startades i Tystberga har nu nått sitt mål. Vid den polsk-ukrainska gränsen lastades de insamlade förnödenheterna om…