Demokrati är inte självklart

Jag har besökt några skolor i Sörmland för att prata med eleverna om Sveriges demokrati för att uppmärksamma att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Samtalen har utgått från från vägen till dagens demokrati där alla över 18 år sedan 1989 har rösträtt. Vägen var svår och många kvinnor och män kämpade i många år för att alla skulle få lika rösträtt. Kampen startade hos enskilda människor som slöt sig samman för att bli fler och som till slut övertygade en majoritet i både första och andra kammaren i dåtiden tvåkammarriksdag att detta skulle bli verklighet.
Samtalat har även handlat om hur man kan påverka sitt närområde och hur man påverkas av politik i sin vardag. Vi har snuddat vid hotet som fanns från Ryssland mot Ukraina och jag hoppades in i det längsta att den oro som en del elever uttryckte inte skulle besannas. Men nu har det hänt. Putin har invaderat Ukraina.
Skolbesöken på demokratitemat är inte slut och jag kommer besöka några till. Diskussionen kommer förmodligen bli annorlunda än tidigare. Att en ledare kan bestämma sig för att lägga ytterligare länder under sig är ett hot mot demokratin både i Ukraina och övriga Europa. Samtalen kommer vara att beskriva vägen till lika rösträtt, men kommer förmodligen även få ett stort fokus på vikten av att få leva ett liv utan krig. Ett fritt demokratiskt land förutsätter att människor får vara med och bestämma och att det finns en fri media. Det är bara så vi kan vara fria att leva det liv vi själva vill.
I Putins Ryssland finns inte samma demokrati. Putin styr både invasionen av Ukraina och vilken bild media ska förmedla och sätter honom därför i en ljus dager. Den statligt styrda median i Ryssland rapporterar inte om de stora flyktingströmmarna eller att civila människor skadas och dör i krigets spår.
Frö mig är det viktigt att Sverige som land står still med båda fötterna djupt förankrade i myllan. Att stå kvar på demokratins och självständighetens sida. Vi måste fortsätta värna och arbeta med vår egen demokrati, allt från att ge eleverna möjlighet till inflytande över sin skolgång till att vi som är politiskt förtroendevalda bejakar fördelen med ett flerpartisystem.Vi måste fortsätta att värna det fria ordet genom att aldrig begränsa människors yttrandefrihet så länge det inte kränker någon annan eller begränsa den fria medians möjligheter att granska politiken och dess beslut.
Vi måste lyssna på Ukraina och ge dem den hjälp och det stöd de efterfrågar för att de ska kunna försvara sig och sin självständighet mot det diktatoriska ledarskapet i Ryssland. Demokratin och att få leva i ett fritt land är inte självklart och måste alltid försvaras. Jag kommer fortsätta att försvara demokratin och det fria ordet och jag vill inspirera eleverna jag kommer träffa att också vilja göra detta med utgångspunkten i att demokrati är inte självklart. Det krävs mod och arbete för att stå upp för demokratin. Med ett krig i Europa blir det ännu tydligare.