Brons till Strängnäsgrabben

Junioren Oskar Svensson tog brons i senior VM i DN-isjakt. Sportens första svenska VM medaljen på femton år.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil