Många synpunkter om vatten

Planerna på Ostlänken väcker många frågor och synpunkter som rör vatten. Det handlar om korsande vattendrag, avledning av dagvatten och risker för föroreningar av både…