Trafikverket: ”Måste kunna utföra vårt underhåll”

Trafikverket arbetar på en lösning för att deltidsbrandkåren ska fungera även under byggtiden.