Hoppas att trivseln ska förbättras

Svar på insädare ”Skärpning Flens Bostads”

Flens Bostads AB brukar ha nöjda hyresgäster men så är tyvärr inte alltid fallet. Vi beklagar naturligtvis detta och hoppas att trivseln ska förbättras !
När det gäller parkeringar så är våra parkeringar 24-timmarsparkeringar som är öppna för alla. Detta för att man som besökare också ska kunna parkera bilen. Vi har avtal med Securitas och de har hjälpt oss att skylta om på vår mark så att man ska kunna bötfälla de som parkerar fel eller för länge. Detta görs också löpande och vi får många samtal från både hyresgäster och andra som fått parkeringsböter när man inte levt upp till reglerna. Alternativet till nuvarande system är att införa betalplatser för enbart hyresgäster men eftersom platserna vid många av våra hus inte räcker till så är detta inte heller en bra lösning. Dessutom har vi vid våra bomöten uppfattat att de flesta inte vill ha betalplatser, det upplevs bättre att istället få gå lite längre från bilen till bostaden ibland. 
När det gäller skadedjur som vägglöss m m så har Flens Bostads AB avtal med skadedjursbekämpare och så snart en hyresgäst anmäler problem så rycker vår entreprenör ut. Däremot har vi problem med hyresgäster som ibland väntar för länge med att anmäla problemet. Detta ser Hyreslagen allvarligt på och kan i värsta fall innebära att man kan bli uppsagd från sitt hyresavtal. Till saken hör också att vi just nu inte har några pågående saneringar av vägglöss någonstans i beståndet men det kan ändra sig med kort varsel.
När det gäller avfallshanteringen så är också det ett problem som ytterst bottnar i att våra hyresgäster inte alltid följer regelverket och vi kan inte ha bemanning dygnet runt i våra miljöbodar. Av den anledningen sätter vi upp allt fler övervakningskameror i våra låsta miljöbodar och fakturerar den som slänger saker på fel ställe. Som hyresvärd vill vi självfallet ha ordning och reda i våra miljöbodar likväl som i gemensamma utrymmen som källare och trapphus. Av den anledningen tillhandahåller vi också på de flesta håll grovsoprum där alla hyresgäster får lämna grovsopor som vår personal transporterar till avfallsanläggningen. Jämför gärna den servicen med andra hyresvärdar.
Beträffande önskemålet om en grillplats så är detta sådant som hamnar på det vi brukar kalla ”önskelistan” på våra bomöten. Varje sådant önskemål kommer att ställas mot liknande önskemål från alla andra hus vi äger och sedan gör vi prioriteringar utifrån vår budget och hur angeläget vi uppfattar att önskemålet är. Om hyresgästen har lite tålamod i detta fall och fortsätter framföra önskemålet så kommer vi sannolikt att ordna en grillplats även här för vi vill som sagt ha nöjda kunder.