”Ostlänken förstör vårt sätt att leva”

Många som bor längs Ostlänkens planerade sträckning är oroliga för hur det kommer att påverka deras hus, mark, närmiljö och friluftsområde. I 20 år har…