Fortsätt stötta Sörmlands lokala företag

Regeringen har nu beslutat om att ta bort alla restriktioner med anledning av pandemin. Covid-19 klassas inte heller längre som en samhällsfarlig sjukdom.Att kunna gå tillbaka till ett liv där inte allt präglas runt ett virus känns otroligt skönt. Att åter kunna åka till jobbet, träffa familj och vänner, gå på restaurang, teater eller andra lokala arrangemang är något i alla fall jag längtar efter. Det finns många saker under pandemin som varit tuffa både för privatpersoner och för företagare.
Men allt har inte varit negativt och jag hoppas att vi kan ta med oss det goda ur det nya sättet att leva som vi haft de senaste åren.De flesta möten har under pandemin skett digitalt. Många har fungerat lika bra som fysiska möten. Visst är det viktigt att se varandra och vårt kroppsspråk i samband med teambilding men beslutsmötena däremellan kan lika gärna ske digitalt. Det gäller många möten både lokalt och globalt. Digitala möten gör att vi reser mindre och det finns tid vid kvällsmöten att vara med vid middagssamtalet i familjen. Genom att behålla goda digitala möten så kan vi fortsätta ge tid till familj och fritid och minska vårt avtryck på klimatet.
Eftersom det varit mest digitala möten och få övriga sociala sammanhang har många mått dåligt av att inte ha en interaktion och samvaro med andra människor. Att värna våra medmänniskor och sociala relationer är något jag hoppas att vi tar med oss in i framtiden. Det är en viktig nyckel för att ha en god psykisk hälsa och att klara av vardagen. Det lokala näringslivet har haft det mycket svårt under pandemin. Många är vi som har hört, sett och förstått att restauranger, teatrar och andra besöksmål har haft mycket tuffa år. Risken för konkurs har varit stor och är fortfarande överhängande.
Det finns de restauranger som har valt att erbjuda avhämtning av mat och många som valt att använda möjligheten. Både för att ge sig själv lite lyx i vardagen och för att stödja den lokala restaurangen. De lokala matproducenterna har också blivit hittade och fler har köpt mat direkt av lantbrukaren. Kan dessa beteendeförändringar vara kvar, kommer de lokala jobben bli kvar och bli fler, eftersom den lokala restaurangen inte bara är en viktig företagare för besökare och dem som bor i området utan även en viktig jobbskapare. Många får sitt första jobb just i denna bransch. Den lokalt producerade maten håller våra landskap öppna, landsbygden levande och minskar klimatavtrycket som uppstår när vi importerar mat från andra länder. Det finns fler fördelar med pandemin men detta är några av dem jag ser i min närmiljö. Jag försöker mig på att sammanfatta några av de goda saker jag vill att vi tar med oss in i framtiden: Njut av dina sociala sammanhang oavsett om det är yrkeslivet eller privatlivet, behåll kloka digitala möten, handla närproducerad mat och njut av lyxen med restaurangmat och gör besök i närområdet. Tar vi med oss detta från pandemin kan vi bidra till en mer positiv framtid där det lokala näringslivet får en återstart.