Nytt samråd kring Ostlänken

Ostlänken tar sina försiktiga steg närmare ett förverkligande. Just nu är det planerna för sträckan mellan Sjösa och Skavsta som ligger ute på samråd.