Doktorand Anna Widén vid SLU satte upp kameror med ljudanläggning vid sju veteåkrar i Sörmlandför att se vilket ljud som de vilda djuren reagerar starkast på. Foto: Mostphotos

Forskning: Skrämselljud kan rädda veteskörden

Doktorand Anna Widén och hennes kollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, riggade kameror och ljudutrustning på sju sörmländska veteåkrar i somras för att se vilka ljud som skämmer bort viltet.

Projektet pågick under fyra veckor. Varje åker fick två kameror med ljudanläggning och fyra vanliga åtelkameror utan ljud.

– När det kom ett djur spelades ljudet upp, samtidigt som kameran startade, säger Anna Widén.

Hon är doktorand i viltekologi och intresserad av att minska konflikterna mellan djur och människor. Sörmlands åkrar valde hon på grund av att det är så stora viltskador på lantbrukarnas åkrar här.

När det kom djur till veteåkern gick ljudet på. Det varierade mellan fyra olika ljud. Tre skrämselljud, från människa, hund och varg samt ett kontrolljud från fågelarter som finns i området.

– Det var inte konstiga skrik av människor utan tio av mina kollegor, fem kvinnor och fem män, läser olika texter som jag spelat in. Det låter som ett samtal, säger Anna Widén.

Då är frågan – vilket ljud skrämde djuren mest?

– Det var utan tvekan människan. Djuren reagerade lite mer på varg än på hund, men inte alls lika kraftigt som på människa.

Anna Widén säger att de tittat på reaktionerna och sett att människorösten skrämmer effektivast.

– Djuren flyr snabbt och det tar lång tid innan de kommer tillbaka.

Åkrarna ligger mellan Gnesta och Nyköping. Tillräckligt långt ifrån varandra för att inte störa men ändå i samma område. På filmerna ser hon många olika djurarter, mest dovhjort men också, kronhjort, älg, vildsvin, tranor, gäss och en och annan räv.

– Det blev mindre skador på vetet än tidigare år, så man ser effekt.

Nu ska hon titta djupare på filmerna och analysera djurens beteende.

– Vi ska titta vilken art som reagerar på vad, och hur de reagerar på olika ljud.