Samarbete mot stölder på landet

Gps-utrustning, borrmaskiner och andra handverktyg, motorsågar och diesel - stölder på gårdar är, och har varit, ett stort problem under lång tid. I Katrineholm, Vingåker…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil