Politiker från Sörmland nyårsspanar på valåret

Vården, skolan, sysselsättningen, tryggheten eller omställningen? Vi bad några politiker från länet svara på vilka frågor de tycker är de viktigaste för Sörmland under valåret…