Allt fler äldre per arbetsför invånare i Sörmland

I Sörmland har antalet pensionärer ökat de senaste 20 åren. Enligt statistik från SCB är 42 personer i pensionsålder per 100 personer i arbetsför ålder…