Ringmärkt tärna gav en ung pojke Viking som fadder

Jakten på kunskap om de långflyttande fåglarna kan ibland få oväntade följder. Som när ringmärkningen av en skräntärna på ett kalt skär i Östersjöns ytterskärgård…