MP värnar allemansrätt och biologisk mångfald

Vi har en underbar natur i Sörmland, med en fantastisk blandning av öppna landskap, skog, kust, sjöar och myrar. Mer än hälften av landytan är skog. Kusten mot Östersjön är lång med med cirka 3 000 öar. Vi har nästan 800 sjöar och långa strandlinjer mot Hjälmaren och Mälaren. Nyköpingsån, Eskilstunaån och andra vattendrag sträcker sig många mil genom fält och skogar. Sörmland är en fantastiskt fin del av landet att bo i, verka i eller turista i.
De flesta av oss sörmlänningar har nära till skogen och vattnet. Vi kan vandra, plocka bär och svamp, bada och paddla, jaga och fiska eller bara känna lugn och ro i naturen. Skogen och stränderna är också hemmet för många olika arter av djur, växter och svampar. Tusentals av de arterna är idag hotade på grund av skogsbrukets metoder och exploatering av stränderna.Vi i Miljöpartiet är stolta över den överenskommelse vi under hösten nådde med Centern om skogen och strandskyddet. Vi kom överens om att stärka strandskyddet i områden där skyddet behövs som mest, i områden som är särskilt viktiga för växter och djur och orter där det är stort tryck på att bygga intill vattnet. Samtidigt underlättas bygge nära vatten på landsbygden men med krav på fri passage för människor, växter och djur. Den fria passagen ska vara cirka 40 meter. Alla ska ha tillgång till stränderna, inte bara den som är rik nog att kunna köpa en strandtomt.
Överenskommelsen innebär att skogen kan brukas mer hållbart, med färre kalhyggen. Det ska bli enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder och staten som markägare ska vara föregångare. Mer värdefull skog i hela landet ska skyddas, inte minst fjällnära skog. Det blir enklare och mer attraktivt för skogsägare att på frivillig väg skydda skog med höga naturvärden. Arbetet med klimatanpassning av skogsbruket stärks och inventeringen av höga naturvärden och skyddsvärd skog ska utvecklas med nya metoder.
Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat. Många djur- och växtarter har svårt att klara sig, och det gäller både på land och i vattnet. Vi är därför glada för den överenskommelsen vi kunde göra med Centern om skogen och strandskyddet. Samtidigt är vi djupt besvikna på att Centern släppte fram en SD/KD/M-budget i riksdagen. Därmed minskar medlen för naturvård med nästan 3 miljarder och skyddet av den fjällnära skogen försvåras avsevärt. Det ser vi som ett svek mot överenskommelsen.Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att vi i Sörmland och hela Sverige värnar om den biologiska mångfalden i skogen och runt våra sjöar och vattendrag. Vi tycker att alla människor ska ha tillgång till en rik natur i skogen och vid stränderna, det är viktigt vare sig vi bor på landsbygden eller i våra tätorter.