Idésprutor på landet får bidrag till projekt

Fyra lokala utvecklingsgrupper får ta del av Eskilstuna kommuns bidrag för landsbygdsutveckling den här gången. En av dem är Ärla byaråd, som bland annat ordnar…