Ge bort ett företagspaket riktat till kvinnor

Steget till eget är långt för många. Särskilt för kvinnor tycks steget till att bli företagare vara extra stort. I Sörmland visar länsstyrelsens broschyr ”På tal om kvinnor och män” att det är ungefär tre gånger fler män som driver företag i Sörmland i bolagsform än kvinnor och knappt dubbelt så många män än kvinnor som är egna företagare med enskild firma.
Förklaringen till detta kan vara enkel. Kvinnor är mer beroende av trygghet och är mindre benägna att ta risker med egna eller andras pengar. Det här är också erfarenheter som delas av Almi, som får in betydligt fler låneansökningar från män än från kvinnor.
Det är naturligtvis ett stort slöseri att halva befolkningen inte vågar ta steget och göra verklighet av sina idéer. Det måste till en förändring som river de hinder som kvinnor ser innan de ens gör ett försök. Här är det viktigt med förebilder och nätverk. Under Maud Olofssons tid som näringsminister byggdes det upp ett nätverk av ambassadörer, driftiga, företagsamma kvinnor från hela landet som visade att företagandet är mer än en möjlighet till försörjning.Utöver förebilder, krävs det att oroströsklarna hyvlas ner. Kvinnor vill ofta starta eget i liten skala. Tillgången till förmånliga lån och mikrolån behöver ökas.
Centerkvinnorna vill här se att offentliga finansiärer ökar insatserna för att nå en jämställd kapitalförsörjning. Om samhället vill ha tillgång till hela humankapitalet, då måste det slå igenom i möjlighet att finansiera företagen. Det behövs också göra det lättare att starta aktiebolag genom sänkt kapitalkrav.
Det enklaste sättet att starta är idag genom en enskild firma. Men det är också den företagsform som sätter privatekonomin på spel, om företagandet drabbas av motgångar. Därför är det viktigt med satsningar på riktad rådgivning.Det finns dessutom en stor grupp i samhället, som nästan inte alls tar steget till eget och det är gruppen utrikesfödda kvinnor. Här behövs SFI-utbildning för företagare och ökad information om möjligheten att starta företag som ett komplement till den vanliga arbetsmarknaden.
Det handlar om jämställdhet. Därför är det viktigt att Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att främja kvinnors företagande med ett särskilt ansvar för att utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden.
Det är mycket som behöver göras. Önskelistan är lång. Högst upp på önskelistan till dagens och kommande regeringar står: Företagspaket riktat till kvinnor.
Det ska ha ett innehåll som jämnar ut skillnaderna, så att det blir lika naturligt att vara företagare för en kvinna som en man. Idéer saknas inte, det är mer i förutsättningarna som bristerna finns.