Rapport: Kris kan leda till svält

En säkerhetspolitisk kris i närområdet kan leda till svält i Sverige. Redan ett livsmedelsbortfall på 25 procent skulle få stora konsekvenser, enligt Livsmedelsverket.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil