Vilka sjukhus i Sörmland vill KD sätta på auktion

KD i Region Sörmland argumenterar för att staten ska ta över ansvaret från KD i sjukvårdspolitiken i Sverige. Det är en intressant självkritik från KD att man ser sitt eget arbete i regionerna runtom i landet som så dåligt i och med att man styr i exempelvis Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Skåne.
Vi har en bristande tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Tillgängligheten var ett bekymmer redan innan pandemin, och den har inte gjort det bättre med väntetiderna. Det är ett fokus som präglar hela vårt sjukvårdspolitiska arbete.
Vi socialdemokrater arbetar redan nu med att komma till rätta med coronaköerna genom att ha extra mottagningar dag-kvällar-helg, extra operationer och remittera patienter till andra vårdgivare. Det här är dock ingen hållbar lösning på sikt. Våra medarbetare måste kunna få återhämtning.
Problemet är dock att Sverige saknar tillräckligt med utbildad personal i hela landet. I dagsläget anställer vi så många sjuksköterskor och läkare som vi kan och vi arbetar hårt med att behålla de som redan är anställda.Inget av ovanstående problem skulle lösas av att staten tar över hälso- och sjukvården. Frågan är om KD snarare vill att staten ska ta över sjukvården – för att i nästa steg privatisera våra sjukhus?
Då bör KD vara ärliga mot folket om vilka sjukhus i Sörmland de vill sätta på auktion. Är det Mälarsjukhuset som ska säljas ut? Är det Nyköpings lasarett? Är det Kullbergska?