Företagare – nyckeln att minska arbetslöshet

Det har väl inte undgått någon att landet nu har en ny statsminister. Om Magdalena Andersson blev vald en eller två gånger som statsminister det verkar osäkert. Det som är helt säkert är att hon nu via regeringsskifteskonselj på slottet nu leder en ny regering. Den här textens innehåll tänker jag fokusera på en mening i som statsministern uttryckte i regeringsförklaringen. ”Sveriges företagare skapar jobb och bidrar till vårt lands välstånd.
Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sverige och det ska också vara lätt att få en utbildningsplats!”. Det låter bra men det kräver också ett politiskt hantverk så att nutida och kommande företagare känner att det är så.
Det går ganska enkelt att få fram statistik hur arbetsmarknaden i Sverige är fördelad. En tredjedel, 1,6 miljoner ungefär av alla som jobbar gör det inom den offentligasektorn. Drygt 3 miljoner är anställda i företag därutöver finns det nästan 900.000 enmansföretag som inte räknas med då man inte är anställd i det egna företaget.
De allra flesta av företagen är små, av Sörmlands dryga 30000 företag är 26000 av dem mindre än 9 anställda. Det är dessa företag som är så viktiga att göra det lätt för att driva sina företag. Det är i de allra flesta fall företag där ägaren med familj som jobbar i företaget. Fokus är att driva sin kärnverksamhet på daglig bas. Bokföring, rapportering till myndigheter, inbetalning av avgifter och skatter är sådant som för många får hanteras på kvällar och helger.
Jag hamnade i en diskussion häromdagen. Hur står det till med vår by, visst var det mer företag tidigare? När vi sedan började fundera på vad det var grannarna sysslade med så kunde vi konstatera att det inte stämde alls. Det som hänt var snarare att det var andra typer av företag i många olika branscher som våra grannar driver.
Det som driver alla dessa företagare måste vara en stark inneboende kraft. Att det är vanligare på landsbygden eller rentav en förutsättning för att kunna leva och verka på den plats man valt att bo präglar av sig. Att växa upp i en företagar- och entreprenörstät miljö gör att man får med sig kunskapen om att det krävs mycket arbete för att det ska finnas pengar till det man behvöer. Men också förebilder att se upp till.
En viktig sak att tänka på är att dessa småföretag är där det skapas nya jobb. 4 av 5 säger en branschorganisation. Med landets högsta arbetslöshet i Sörmland så gäller det att dessa jobbskapare får en ännu bättre möjlighet att matchas mot dem. Då måste vi gå från storskaligt systemtänkande hos våra myndigheter och kommuner till ett mycket mer individbaserat sådant. Det finns goda exempel att ta efter. En övertygelse jag har är att det också är rätt väg för att minska otryggheten som många upplever. Har man en meningsfull vardag där jag får visa vad jag kan och vara stolt över så lockas man inte till destruktiva miljöer.