Stora planer för Sundbyholm

Sundbyholm är utpekat som en av utvecklingsnoderna i Eskilstuna kommun. I dagarna anordnades öppet hus på travbanan där besökare fick komma med inspel till det…