Nya föreningen ”Hjälmarens vänner” vill lyfta sjöns tillgångar

Föreningen "Hjälmarens Vänner" startade för att synliggöra alla fina sidor med sjön.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil