Trafikverket stänger av bro – söndervittrad och ska rivas

Bron över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö, stängs av för alla trafikanter av säkerhetsskäl. Trafikverket vill riva den söndervittrande bron.