Kritik mot skogsuppgörelsen

Naturvårdverket är kritiskt mot delar av skogsuppgörelsen mellan C, MP och S. Det finns en risk att skogsägarnas inflytande leder till att fel områden skyddas,…