Kreativitet lyfter turismen i länet

Stort intresse för hemestrande och friluftsliv – men ett tapp på konferenssidan. Så kan man summera turistsäsongen 2021 i Sörmland. – Omsättningsmässigt och besöksmässigt blev…