Lokalt engagemanget kan bidra till mack i Tystberga

Räddningsvärnet i Tystberga har nyligen skrivit ett markanvisningavtal med kommunen och går nu in i slutdiskussioner med tilltänkta operatörer för en ny mack i samhället.