Ensamhet är en ökande samhällsfara

”Ensam hemma”. Hur många gånger har inte den filmen visats i jultider om pojken som glöms kvar i huset och som i sin ensamhet busar med buset innan familjen slutligen återförenas och lever lyckliga i alla sina dagar?Så tomtigt rosenröd ser verkligheten sällan ut. Sverige är i princip världsmästare i antalet ensamhushåll. Det kan ses som ett mått på välstånd, att vi inte behöver vara så trångbodda, men det kan också dölja en ofrivillig ensamhet, att det inte finns något annat att flytta till, där det finns mer gemenskap.
För ofrivillig ensamhet är farlig. Det visar såväl svensk som amerikansk forskning. Amerikanska forskare har funnit att ensamheten är farligare än fetma och lika farligt som rökning när det gäller att förkorta livslängden.Dessa tunga argument bet på ombuden, när Centerpartiet höll partistämma i höstas. Centerpartiet ska arbeta för att minska den ofrivilliga ensamheten för äldre över 85, som idag inte behöver omfattande vårdinsatser, det vill säga för äldre som klarar sig själva så pass bra att de är för friska för att komma till ett särskilt äldreboende. Det kommer till en del att krävas förändringar i lagstiftningen och ökade kunskaper för att se hur detta ska kunna lösas lagligt och praktiskt, men bara att frågan lyfts bidrar till en lösning.För vi har inte råd med otrygga äldre som snabbt i sin ensamhet går mot ökade omvårdnadsbehov. Även den samhällsekonomiska kalkylen går att räkna hem. Den största vinsten är dock den mänskliga, att vara en viktig del i samhällets gemenskap. En pusselbit som fattas, om den inte är lagd på rätt ställe.Svaret kan också vara trygghetsboende, ett boende med gemenskapsutrymmen och viss service i huset. Det kan också vara olika former av kollektivboenden, där människor bor i olika åldrar och kan söka varandras sällskap – när du själv vill. Eller att kommunerna börjar planera för verksamheter, där människor möts naturligt. En förskola kombinerad med ett äldreboende bör inte vara någon utopi, utan en möjlighet att få till naturliga möten mellan generationerna.I Örebro planerar Svenska kyrkan för att bygga ett generationsboende med studenter och äldre i universitetsområdets närhet. Det är ett tänkande som förtjänar att kopieras på fler håll.Vi måste börja tänka nytt för allas bästa och för att bryta den ensamhet som växt fram och ersätta den med en gemenskap där alla behövs. Varenda pusselbit bidrar till tryggheten.