Södra Öljaren värst drabbad

Öljaren följer inte forskarregeln - att den högsta takten av inter utsöndring av fosfor finns i sjöns djupaste del, i mitten. Istället är det den…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil