Mycket på gång i kulturskolorna

Avgiftsfrihet, en breddning av kursutbudet och arbete mot psykisk ohälsa – det är en del av vad som händer inom kulturskolorna i Sörmland. Det är…