Bygg bort elbristen – säkra upp med kärnkraft

Elpriserna i Sverige skenar. Det är framför allt i södra Sverige som priserna slår nya dystra rekord. En av anledningarna är att regeringen i förtid släckte ned Ringhals 1 och 2, vilket skapat brist på planerbar, stabil och leveranssäker el. Vi kristdemokrater varnade tydligt för konsekvenserna av nedläggningen. Dock påstår regeringen att Sverige inte har någon elbrist och energiminister Anders Ygeman sa i riksdagen den 14/10 att Sverige inte ”svettas i så hög grad” som övriga Europa.
Det finns länder som har en djupare kris än Sverige, men vad hjälper det de svenskar som nu svettas rejält över elräkningen varje månad?För den elbrist som Sverige helt uppenbart genomlider, men som enligt regeringen inte finns, får konsekvenser för vanligt folk och företag som försöker göra rätt för sig. En 57-årig sjukpensionär berättade i Aftonbladet den 12 oktober att de höga elräkningarna gör att han inte har råd att laga tänderna längre.
Någon dag senare meddelade Klippans bruk att man tvingats stänga en av sina pappersmaskiner vilket leder till varsel av 24 anställda.Så här ska vi inte ha det. Men mönstret känns igen. För två år sedan stoppades Pågens expansion i Skåne på grund av elbristen. I vintras stängde Holmen flera pappersbruk under flera dagar och flera kommuner runt om i Sverige har tvingats säga nej till etableringar och därmed arbetstillfällen på grund av att det inte finns tillräckligt med el.
Än är det bara höst och prognoserna tyder på en jobbig vinter för hushållen och industrin.Kristdemokraternas väg är en annan. Vi vill se en färdplan för framtidens kärnkraft. Politiken ska signalera att kärnkraften är välkommen och behövs. Ersätt ordet förnybart med fossilfritt i Sveriges klimatmål.Elnätens kapacitet måste ökas och bygga ut. Ledtiderna är för långa och måste snabbas på. Regeringens åtgärder är otillräckliga och därför vill vi göra mer.
Kristdemokraterna arbetar för en utsläppsfri, planerbar och leveranssäker elproduktion. För hushållen, jobben och klimatet.