Äldre behöver bättre stöd

Äldrefrågorna har stått i centrum under covidåren och det kommer att fortsätta att vara en viktig fråga för väljarna och för Centerpartiet. Anhöriga spelar en avgörande roll i vården och omsorgen av våra äldre, den delen kan aldrig kommunens och regionens insatser ersätta fullt ut. Men hur är det för den som saknar anhöriga eller har släkt ”på långt håll”?
Jag ser att det behövs ett oberoende stöd, en ställföreträdande anhörig eller ett anhörigombud, för att hjälpa till att föra den äldres talan mot kommun och region, där den äldre kan vara lite utelämnad idag.
Jag är glad över att Centerpartiet beslutade vid partistämman att arbeta vidare med frågan. För det handlar om att ta parti för den lilla människan. Äldre behöver bättre stöd.