Ett nytt bostadsområde blir till

Försäljningen av kommunal tomtmark har tagit fart och på flera ställen runt om i Vingåkers kommun kommer vi snart se nya bostadsområden växa upp. Enligt…