Ättersta kan få VA om fem år

Vingåkers kommun vill få längre tid på sig att tillhandahålla VA-tjänster till området Ättersta. Det skriver de i ett yttrande till mark- och miljödomstolen.