Storlommen är Gärlings absoluta favoritfågel och säger att nästa utställning nog bara blir bilder på lomfåglar. Foto: Jenny Harrysson
Mats Gärling uppskattar att fiskjusebeståndet har halverats.

Mats riktar ljuset på sjön Båven

Konstnären och författaren Mats Gärling ger ut sin andra bok. Den här gången handlar det om hembygden och sjön Båven. Ända sedan barnsben har han följt naturlivet i området - i vattnet, luften och på land.

Med målande, naturlyrisk penna och med konst i akvarell och blyerts ger han en samlad bild av en insjö i förändring. Gärling hoppas att boken kan få beslutsfattare att reagera och sätta in resurser för att vårda den unika miljön innan det är försent.

– Ekologin i och omkring sjön har förändrats. Det är det jag försöker påvisa med den här boken. Slingeväxter som Axslinga, Hornsäv och Vattenpest breder ut sig i sjön med sina mörka undervattensskogar. De fanns inte där förr. Var kommer de ifrån? Beror det på övergödning? Eller något annat? I så fall vad? Grunda bottnar, ner till tre meters djup, ser inte ut som förr och Ålnaten är försvunnen, säger han.

Dagen för vårt möte hänger regntunga skyar i stora sjok över hela sörmland. Vi skulle ha träffats vid Båvens strand, vid något av alla gömslen där Mats Gärling iakttagit fåglar som Lommen, Fiskjusen, Fisktärnan och Drillsnäppan för att naturtroget avbilda dem i sin konst. Istället tar vi samtalet hemma vid köksbordet i Stjärnhov, med kaffe och äppelkaka.

Med block och penna har han tillbringat en stor del av sitt sjuttioåriga liv ute i naturen i området runt Båven och på dess många öar. Nu har han samlat sina bilder och berättelser i boken ”Båven, insjö i förändring” och han är bekymrad.

Boken kan beskrivas som ett tidsdokument över sjön sedan 60-talet och fram till idag. Här ryms detaljerade berättelser om personliga naturupplevelser och iakttagelser så väl som historiska händelser, dramatiska livsöden och en och annan anekdot.

Fiskjusen och Storlommen tillhör Båvens karaktärsfåglar som Gärling ofta och gärna avbildar.

– Jag skulle uppskatta att fiskjusebeståndet har nära halverats genom åren. Här fanns ju ett av Sveriges om inte Europas största bestånd, säger han och skakar på huvudet.

I boken får man till exempel möta yrkesfiskaren Lars Pettersson som var en av dem som rapporterade till Länsstyrelsen under en långre tid. För några år sedan drogs all bevakning in.

Båven med dess öar och kringliggande områden har unika värden av riksintresse. Här lever många ovanliga arter både i flora och fauna och det finns boende runt sjön som än idag tar sitt dricksvatten direkt från sjön.

Båven är en djup sprickdalssjö med två omkringliggande rullstensåsar, Strömsholmsåsen och Badelundaåsen, som ger klart vatten och fina badstränder. Med sina fem förgreningar binder sjön samman hela nio socknar.

Sjön är inte stor till vattenytan men strandlinjen är närmare 50 mil, om man även räknar in öarna.

– Men det är inte sant som det alltid sagts att Båvens öar är lika många som årets dagar, det är en myt, jag har själv räknat dem, säger han.