Efterlyser ”bortglömd” konst till ny utställning

Norrköpings konstmuseum efterlyser konstverk till utställningen "Rebeller och mademoiseller". Det är verk av konstnärerna Märta Rudbeck, Emma Toll och sörmländska Tyra Kleen som ska visas…