Östersjön förändras – svårt för många arter

För 60 år sedan förvandlades det lilla skärgårdshemmanet till forskningsstation med uppgift att lära sig mer om den svåra livsmiljö som Östersjön är för de…