Bushresa för att vidga vyerna

För att öka förståelsen mellan lantbrukare, politiker och tjänstemän ska de alla göra en gemensam bushresa i Vingåker.