Arkeologer gräver för bättre avlopp på Vinön

Efter sju års arbete för nytt avlopp görs den arkeologiska utgrävning som visar förutsättningarna för att dra kommunalt vatten och avlopp på Vinön.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil