Kyrkoval under pandemin kan påverka deltagandet

Den 19 september är det dags för kyrkoval – ett val där deltagandet ökade förra gången. Frågan är hur pandemin kan inverka den här gången.