Rösta för en öppen och jämställd kyrka

Snart är det dags att greppa röstkortet, välja bland valsedlarna – vitt, rosa och gult – sätt kryss och lämna sitt kuvert till valförrättaren. Vi undkom ett extraval och det som sker söndagen den 19 september är ett vanligt, planerat kyrkoval.
Det är din möjlighet, som medlem i Svenska kyrkan, att välja inriktning på församlingens och kyrkans framtid genom att utse vilka personer som du vill ska företräda dig. Spelar det roll om du röstar eller inte? Självklart har det betydelse! Om du inte röstar, använder dig av din demokratiska möjlighet, så ger du bort din möjlighet att påverka till någon annan vars röst då väger tyngre.
Du röstar också för att du tycker att kyrkan ska vara demokratiskt styrd, där valda företrädare för fram medlemmarnas synpunkter på verksamheten. Det är en garanti för att kyrkan är en öppen och välkomnande kyrka som är till för alla som vill tro, tvivlar eller tror. Du kan vara olika långt på väg i din tro och du är lika välkommen i alla fall. Det är öppenheten som gör kyrkan till kyrka och inte till en sekt för enbart troende som tror på rätt sätt.
Men valet är också viktigt för vilka värderingar som ska styra. Det finns krafter som vill ta över kyrkan som arena för att föra samhället tillbaka till ”som det var förr”. De har växlat upp inför valet 2021. Därför är det ytterligt viktigt att rösta för medmänsklighet och öppenhet som en motkraft till en sluten, elitkyrka för den som redan har.
Dåvarande Centerkvinnornas Märta Leijon lade ner ett otroligt arbete för att se till att kvinnor skulle kunna bli präster. Hon lät sig inte hindras, hon läste till och med teologi för att kunna argumentera på teologernas planhalva. Striden om jämställdheten i Svenska kyrkan är med detta inte vunnen. Det finns mer att göra för att arbetsuppgifter ska värderas lika och för att kvinnor och män eller den som är hen ska ha en lika självklart plats i kyrkan som i verksamheten.
Svenska kyrkan i sig ska vara en förebild för ökad jämställdhet och en trygg arbetsmiljö fri från mobbning. Här finns mycket mer att göra för att öka kunskaperna och bryta ner strukturer som inte fungerar.Så min uppmaning blir: Rösta för en öppen och jämställd kyrka. En kyrka som är öppen, grön, nära, engagerad och modig har framtiden för sig!