Har hopp om en normal skörd

Vädret har varit rätt påfrestande för både spannmål och lantbrukare i år. Översvämmade åkrar blev sedan torra som öknar. Men Jakob Gustafsson på Vads västergård…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil