Elever går genom skog och sjö till skola och fritid

Åtta veckors feriearbete har gett resultat. Den tidigare grå gångtunneln vid Ramdalsskolan är nu färdigmålad och betydligt mer färgglad.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil