Storfiskarn hoppfull om kräftfest

Det är snart tio år sedan Martin Karlsson från Nackhäll, tog över som "storfiskarn" efter sin far Lennart Karlsson. Familjen har yrkesfiskat i Hjälmaren i…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil