Söker resurssnåla sörmlänningar till riksomfattande tävling

Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på onödiga saker, utgifter, stress och klimatavtryck.