Ragnhild vandrade för klimatet

Hon är med i pilgrimsgruppen i Gryts församling och har arrangerat några vandringar lokalt i bygden. Så det föll sig